oceny uczniow

galerie zdjęć szkoły

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej w maju

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej w maju

 

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Uświadamianie znaczenia Świąt Majowych: 1 Maja, 2 Maja i 3 Maja.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie słownika czynnego dziecka.

Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.

Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.

Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole.

Uświadamianie znaczenia dbania o środowisko oraz najbliższe otoczenie.

Zapoznanie z procesem powstawania książek, uwrażliwianie na dbałość o książki.

Zapoznanie z mieszkańcami łąki, poznanie nazw zwierząt i roślinności.

Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.

Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.

Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.

Zachęcanie do dbałości i troskę o swoich najbliższych.

Dzień Mamy – przygotowania do tego święta, rozwijanie umiejętności plastycznych, tworzenie upominków.

Rozwijanie umiejętności muzycznych – przygotowania do Dnia Mamy.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski r, c, f w wyrazach. Zapoznanie z modelem graficznym tych głosek.

Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 9, 10.

Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10. Stosowanie znaków + , - , = .

Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

Posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze.