oceny uczniow

galerie zdjęć szkoły

Programy i projekty
  

 

Uczniowski Klub Sportowy Polsko – Amerykańskich Szkół  współpracuje z Urzędem Miasta Szczecin i w roku 2018 otrzymał dotację na działalność statutową. 

 


 

                                          


 

 

 

Polsko Amerykańska Szkoła Prywatna jako jedna z czterech szkół w Polsce, 

została partnerem Projektu Erasmus + Sport At School

   

 Projekt Sport at School współfinansowany przez UnięEuropejską

w ramach projektu Erasmus + Sport


więcej


 


 


 


 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

Certyfikat Projekt Edukacji Regionalnej "Szczecin" 2014


 

Od roku szkolnego 2013/2014 przy współpracy z Fundacją Kultury i Nauki "AXIOMA" w naszej szkole realizowany jest projekt edukacji finansowej dla najmłodszych dzieci pt. "Polski złoty i jego przygody". Projekt jest dofinansowany z środków Narodowego Banku Polskiego. W ramach zajęć dzieci poznają polską walutę, uczą się oszczędzania, zapoznają się z instytucją banku. Zajęcia przeprowadzane są z wykorzystaniem kolorowych i ciekawych kart pracy oraz pomocy edukacyjnych. Informacje przekazywane są w przystępny sposób poprzez ciekawe historyjki i wierszyki, w których występują przyjazne zwierzęta.

 

 

do pobrania pdf

 

 

Certyfikat Szkoły Łowcy Talentów


 

 

 

Podziękowanie - " Zbieramy makulaturę, oszczędzamy lasy "

 


 

 

 

 

Polsko - Aerykańskie Szkoły Prywatne w SzczeciWspólnie z Policją szczecińską i posterunkowym Chrisem Wilkinsonem z West Midlands Police uczniowie naszej szkoły brali udział w nagrywaniu odcinków międzynarodowego programu profilaktycznego „Alfred Radzi”. Głównym celem programu jest uczenie dzieci jak zachowywać się w obliczu podstawowych zagrożeń, z którymi spotykają się w życiu codziennym oraz promocją chrześcijańskich wartości i postaw. Więcej informacji o programie można znalezć na stronie:

 

www.alfredradzi.pl
"Musimy nauczyć się dbać o środowisko w którym mamy żyć. Chodzi o to, czy nauczymy się tego na czas. "
David Gates

W ramach edukacji ekologicznej przystąpiliśmy w roku szkolnym 2012/2013 do projektu organizowanego przez Stenę Recycling „Zbieramy makulaturę-oszczędzamy lasy” oraz podjęliśmy współpracę z firmą Sita Jantra w zakresie segregacji odpadów. Działania te służą rozwijaniu wrażliwości i odpowiedzialności za najbliższe środowisko już od najmłodszych lat.Od 2007 roku nasza szkoła bierze udział w projekcie "INTERNETOWE CENTRA INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ W BIBLIOTEKACH SZKOLNYCH I PEDAGOGICZNYCH" współfinansowanym z EFS.Szkoła uczestniczy w programie "Szklanka mleka" realizowanym przy współpracy z Agencją Rynku Rolnego. Celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.
Szkoła nasza współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA, które jest organizacją pozarządową, skupiającą osoby aktywne, poszukujące nowych rozwiązań zmierzających do zmiany rzeczywistości edukacyjnej. Wprowadza styl w nauczaniu, wychowaniu i animacji społeczno-kulturalnej, wyzwalający aktywność własną uczestników w atmosferze współpracy i poszanowania podmiotowości. Uznaje, że każdy człowiek ma potencjał twórczy i może się rozwijać. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. W 2004 roku osiągnięcia KLANZY zostały nagrodzone prestiżowym wyróżnieniem Pro Publico Bono. Szkoła współpracuje z KLANZĄ w zakresie doskonalenia kompetencji dydaktyczno- wychowawczych naszych nauczycieli oraz wdrażania innowacyjnych metod i form pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym. Do tej pory wspólnie z renerami KLANZY zorganizowano w szkole warsztaty z zakresu:
- zabawy z chustą animacyjną,
- zabawy muzyczno-taneczne,
- pląsy i zabawy ze śpiewem,
- filcowanie,
- zabawy integracyjne i interakcyjne.OD ROKU SZKOLNEGO 2009/2010
Przy współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy realizujemy w naszej szkole program "RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ" skierowany do uczniów i grona pedagogicznego. Pozwala on w sposób przystępny poznać zasady pierwszej pomocy tak aby zastosować je w sytuacji zagrożenia. 


ROK SZKOLNY 2011/2012

Szkoła przystąpiła do programu rządowego RADOSNA SZKOŁA, który umożliwi stworzenie nowoczesnego placu i miejsca zabaw dla naszych milusińskich. Wkrótce zaprosimy uczniów do wspólnej zabawy.


ROK SZKOLNY 2011/2012

Realizując rządowy projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III", realizowany ze środ

ków EFS przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wyposażyliśmy bazę szkoły w pomoce dydaktyczne. Korzystanie z zakupionych

pomocy edukacyjnych pozwala w lepszy sposób rozwijać zainteresowania oraz zaspokajać indywidualne potrzeby każdego ucznia.