oceny uczniow

galerie zdjęć szkoły

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej w czerwcu

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej w czerwcu

 

 

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie słownika czynnego dziecka.

Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.

Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole.

Rozwijanie wrażliwości i opiekuńczości nad zwierzętami.

Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.

Próby czytania prostych wyrazów.

Dzień Taty – przygotowania do tego święta, rozwijanie umiejętności plastycznych, tworzenie upominków.

Rozwijanie umiejętności muzycznych – przygotowania do Dnia Taty.

Zapoznanie z krajobrazem Polski: góry, jeziora, rzeki, morze, lasy.

Rozwijanie wyobraźni plastycznej, tworzenie własnych kompozycji plastycznych.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski g, h w wyrazach. Zapoznanie z modelem graficznym tych głosek.

Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 0.

Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10. Stosowanie znaków + , - , = .

Posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze.

Uwrażliwianie na zachowanie bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku.