oceny uczniow

galerie zdjęć szkoły

Koło Przyrodniczne "Drzewoluby"

W zajęciach koła przyrodniczego mogą, biorą udział wszyscy chętni uczniowie z klas II - VI, którzy chcą lepiej poznawać otaczający ich świat.

Celem pracy koła jest:rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyroda,kształtowanie szacunku dla przyrody i jej piękna,rozbudzanie poczucia związku ze środowiskiem,zachęcanie do aktywnej obecności we własnym środowisku,rozwijanie wrażliwości uczniów na problemy środowiska.

Proponowane formy i metody pracy:spacery, zajęcia terenowe, wycieczki,zabawy i gry edukacyjne,obserwacje spontaniczne i kierowane,doświadczenia i eksperymenty,gazetki tematyczne,organizacja konkursów.

Głównym terenem naszych obserwacji i badań jest Park Kasprowicza.