oceny uczniow

galerie zdjęć szkoły

Kinomaniak

Zajęcia dla klas 2-6


Na kółku uczniowie zdobywają najważniejsze wiadomości związane ze sztuką filmową, zapoznają się z terminologią, poznają różnorodne gatunki filmowe, ciekawostki, techniki, najważniejsze postaci i elementy tworzące dzieło filmowe. Podczas zajęć, oprócz wiedzy teoretycznej, ma miejsce projekcja filmów związanych z omawianą problematyką, co skłania nie tylko do analizy filmu i odnajdowania w nim jego technicznych składników, ale i refleksji nad całością dzieła. W ten sposób uczeń może wyrazić swoją opinię i tworzyć świadomą recenzję filmu.
Kółko prowadzi pani Monika Bachanowicz