oceny uczniow

galerie zdjęć szkoły

Historia Szkół Polsko-Amerykańskich w Szczecinie

2011/2012

Dbając o zdrowy rozwój dzieci bierzemy udział w programie „Owoce w szkole" realizowanym przy współpracy z Agencją Rynku Rolnego. Program przeznaczony jest dla klas 1-3 i polega na dostarczaniu porcji warzyw i owoców do szkół, które następnie przekazują je swoim uczniom. Jednocześnie w szkole odbywają się zajęcia mające na celu przedstawienie dzieciom zasad zdrowego żywienia i korzyści z nich płynących.

 Utworzyliśmy Uczniowski Klub Sportowy, którego celem jest organizowanie pozalekcyjnego czasu wolnego uczniów poprzez zachęcanie ich do różnych form aktywności fizycznej, uczestnictwo w imprezach sportowych, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu. W działaniach Uczniowskiego Klubu Sportowego wspiera nas Gmina Miasto Szczecin.

Nasi młodzi redaktorzy z gazetki szkolnej „Bez Endu" zostali docenieni przez Kurier Szczeciński, który nominował ich do nagrody głównej „Szkolnego Pulitzera 2011".

Realizując rządowy projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III", finansowany ze środków EFS przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wyposażyliśmy bazę szkoły w pomoce dydaktyczne. Korzystanie z zakupionych pomocy edukacyjnych pozwala w lepszy sposób rozwijać zainteresowania oraz zaspokajać indywidualne potrzeby każdego ucznia.

W maju 2012 roku z wielkim entuzjazmem i radością uczniów, rodziców i pracowników szkoły przeprowadziliśmy się do nowoczesnego, przyjaznego dzieciom budynku przy ul. Wawrzyniaka.

Podczas festynu - już w nowym miejscu - świętowaliśmy nie tylko otwarcie nowej szkoły ale również 20-lecie istnienia Polsko-Amerykańskich Szkół Prywatnych, na które przybyli uczniowie, rodzice, absolwenci szkoły, zaproszeni goście oraz szkoły współpracujące z nami. Mile spędziliśmy ten dzień podczas zabaw, występów, wspólnego grillowania i zawodów sportowych.Gościł u nas w ramach towarzyskiej attache kulturalny Andrew B. Paul ze Stanów Zjednoczonych.

Uczestniczymy w programie "Szklanka mleka" realizowanym przy współpracy z Agencją Rynku Rolnego. Celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

Przystąpiliśmy do programu rządowego RADOSNA SZKOŁA, który umożliwił stworzenie nowoczesnego placu i miejsca zabaw dla naszych milusińskich.Nawiązaliśmy współpracę z Centrum Językowym Ivy School w ramach której poszerzamy umiejętności językowe naszych dzieci i rodziców.

W ramach corocznej przedświątecznej pomocy "Dzieci Dzieciom" odbyły się Jasełka, podczas których nie tylko występowały dzieci ale po raz pierwszy również nasi rodzice. Jak co roku zebrane środki przekazaliśmy na cele charytatywne.

2005/2010

"Człowiek jest tak stworzony, że gdy coś zapala jego duszę, niemożliwości znikają". Jean de La Fontaine

Innowacją Polsko - Amerykańskiej Szkoły Prywatnej w Szczecinie w nauczaniu języków obcych jest podział na konwersacje, w ramach których dzieci wzbogacają słownictwo i rozwijają umiejętność mówienia. Lekcje języka angielskiego i niemieckiego odbywają się także w sposób tradycyjny.

Szkoła rozpoczyna organizację wypoczynku letniego dla dzieci. Odwiedziliśmy już Beskid Sądecki, Góry Świętokrzyskie, Bory Tucholskie, Pojezierze Wielkopolskie. Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę w zakresie przyrody, turystyki oraz języków obcych.

Z roku na rok rozwija się idea pomocy "Dzieci, dzieciom" w ramach Kiermaszu Świątecznego. Wspomagamy domy dziecka, zapraszamy do współpracy również rodziców.

Rozwinęliśmy pomoc opuszczonym zwierzętom, biorąc udział w corocznych akcjach organizowanych przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Przygotowujemy pokarm, dofinansowujemy schronisko, popularyzujemy program adopcji internetowej zwierząt.

W ramach integracji społeczności szkolnej zapoczątkowano wspólną zabawę dzieci, rodziców i nauczycieli na corocznym "Festynie Rodzinnym" organizowanym z okazji Dnia Dziecka. Prezentujemy nasze osiągnięcia teatralno - muzyczne, sportowe, nie zapominając o dobrej zabawie, wypoczynku i smacznym poczęstunku. Bawią się wspólnie dzieci, ich rodzice oraz nauczyciele.

Hucznie obchodziliśmy podczas "Festynu Rodzinnego" XV - lecie szkoły, na które przybyli również absolwenci. Spotkaniu towarzyszyło wiele sentymentalnych wzruszeń, refleksji i radości.

Od 2006 roku uczniowie klasy VI przystępują do międzynarodowego certyfikatu KET z języka angielskiego. Przygotowywani są systematycznie na każdej lekcji oraz intensywnie prowadzonej konwersacji.2007 rok to nowe wyzwania dla uczniów klasy V. Przystępują z dużym powodzeniem do międzynarodowego certyfikatu Fit in Deutsche z języka niemieckiego.

Nawiązaliśmy także współpracę ze Stowarzyszeniem Aiesec Polska, w ramach której gościmy w naszej szkole studentów z Brazylii, Japonii, Ameryki, Anglii, Australii. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem poznają kulturę i zwyczaje krajów, z których pochodzą zaproszeni goście.

Wielu uczniów naszej szkoły działa także w dwóch kołach teatralnych: dla klas młodszych ( 0 - III ) oraz starszych "What's up?" ( IV - VI ). Przystępujemy do programu zajęć teatralnych we współpracy z Towarzystwem Kultury Teatralnej. Szczecińscy aktorzy przeprowadzają ciekawy cykl lekcji przybliżających sztukę teatralną młodemu widzowi. Systematycznie odbywa się także quiz teatralny "ABC teatru", który organizowany jest każdego roku w związku z Dniem Teatru dn. 27 marca.

Towarzyszy temu także przedstawienie teatralne przygotowane przez grupę "What's up?".Zapoczątkowano także Przegląd Małych Form Teatralnych, podczas którego uczniowie klas 0-III popisują się zdolnościami aktorskimi.

Uczniowie wykazują duże zainteresowanie gazetką szkolną, w której chcą prezentować swoje osiągnięcia, drukować ciekawe opowiadania, wiersze, reportaże i wywiady. Reaktywowana gazetka szkolna nosi obecnie nazwę "Bez Endu". Dwumiesięcznik okazał się na tyle interesujący, że otrzymaliśmy nominację do Nagrody Głównej Szkolnego Pulitzera organizowanego przez "Kurier Szczeciński".

Uczniowie otrzymali także możliwość obcowania z muzyką podczas cyklicznych koncertów organizowanych przez Zamek Książąt Pomorskich.Zapoczątkowano nową tradycję szkoły - odwiedzanie jarmarków bożonarodzeniowych w Berlinie. Wycieczka cieszy się, jak co roku, wielkim powodzeniem.

Dbamy nie tylko o rozwój umysłowy i duchowy, ale także o rozwój fizyczny. Nawiązaliśmy współpracę z klubem "Karate Samuraj", w ramach której nasi uczniowie osiągają sukcesy w kraju i za granicą podczas udziału w turniejach karate.

Aby nauka nie była przykrym obowiązkiem a przyjemnością, organizujemy w szkole warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli - EDUKACJA PRZEZ RUCH ( pani Doroty Dziamskiej ) oraz z pedagogiki zabawy ( metoda KLANZY ).

Z wielką przyjemnością odebraliśmy wiadomość, że zajęliśmy I miejsce w plebiscycie "Fajna Szkoła" organizowanym przez Głos Szczeciński. To właśnie dzieci i ich rodzice głosowali na naszą szkołę.Warto także wspomnieć, że uczniowie Polsko - Amerykańskiej Szkoły Prywatnej otrzymali Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecina za wybitne osiągnięcia w nauce.

W ciągu ostatnich 5 lat historii naszej szkoły wydarzyło się bardzo wiele: zainicjowaliśmy konkursy, konwersacje językowe, wypoczynek letni, ciekawe wycieczki oraz imprezy. Prowadzimy nauczanie nowymi metodami, nawiązaliśmy współpracę ze studentami z innych krajów. Dbamy o harmonijny rozwój naszych dzieci, pamiętając o zasadzie: "Uczyć i bawić".

1995/2000

Szkoła przystępuje do wojewódzkiego konkursu p.t. "Czysta Szkoła", w którym uzyskuje wyróżnienia.

Pożegnanie pierwszej w historii szkoły klasy ósmej, której wychowawczynią była pani Urszula Banaszak.

Powstaje idea i odbywa się pierwsza edycja konkursu wojewódzkiego p.t. "Młody Polityk"; w jury konkursu zasiadali znani politycy, min. Minister Longin Komołowski, wojewoda zachodniopomorski, prezydent Szczecina. spotkanie wojewody zachodniopomorskiego z uczniami Szkoły.

Zainaugurowano tradycję organizowania Dni Integracji Międzynarodowej; przybliżające historię, kulturę i zwyczaje charakterystyczne dla państw, z których przyjechali uczniowie naszej szkoły - atrakcją zawsze są dania kuchni regionalnych.

Wizyty przedstawicieli różnych placówek dyplomatycznych. Uczniami naszej szkoły były dzieci, które przyjechały z USA, Kanady, Peru, RPA, Wietnamu, Australii, Indii, Iraku, Turcji, Niemiec, Danii, Mołdawy, Norwegii, Ukrainy, Litwy, Finlandii, Czech i Rosji.

1992/1995

1 września, uroczyste rozpoczęcie działalności pierwszej w Szczecinie, Prywatnej Szkoły Podstawowej założonej przez rodzinę Kłoszewskich. Polsko - Amerykańska Prywatna szkoła Podstawowa w Szczecinie zainaugurowała swoje istnienie w pomieszczeniach Państwowego Ogniska Baletowego przy ul. H. Pobożnego, gdzie naukę pobierały dzieci w klasach 0 - III

Od początku " dobrym duchem" szkoły była pani Rita Kłoszewska - Kawaler Orderu Uśmiechu

Pierwszy uczeń zapisany w księdze uczniów ukończył naukę w klasie ósmej w roku 2000.

Grudzień - zorganizowano pierwszy charytatywny kiermasz Świąteczny, z którego dochód przekazano głównie Domowi Dziecka w Tanowie; ta forma aktywności uczniów, rodziców i nauczycieli weszła na trwałe do tradycji szkoły i organizowana jest w grudniu każdego roku.

1 września, uroczysta inauguracja roku szkolnego w budynku przy Al. Wojska Polskiego 111 dla uczniów klas 0 - V.

Ukazał się pierwszy numer gazetki szkolnej ( jeszcze bez tytułu )

Grupa uczniów naszej szkoły pod opieką pani Patrycji Kłoszewskiej wyjechała na 3 tygodnie do szkoły w Sant Louis.

Odwiedził szkołę i spotkał się z całą społecznością ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki pan Nicolas Rey.pierwszy zorganizowany przez szkołę wakacyjny wyjazd na obóz wędrowny po Beskidzie Żywieckim .